Otestuj svou znalost v oblasti rovných příležitostí na pracovišti

Vítejte v Czechitas kvízu! Čas strávený kvízováním vám pomůže zjistit, jaký máte přístup k tématu diverzitních týmů a rovných příležitostí. Zjistíte, jestli se stereotypním myšlením neochuzujete o zajímavé lidi. Užitečný pro vás může být zejména, pokud pracujete v HR nebo na manažerské pozici. Zpestřete si volnou chvíli a zjistěte více o tomto tématu. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu.

Tým Czechitas

Online kvíz byl připraven v rámci Stipendia Czechitas, které je podpořeno z projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.